Методи альтернативної комунікації для дітей з порушенням мовлення

 

Альтернативна комунікація - це форма спілкування за допомогою жестів, міміки, картинок, фотографій, піктограм, технічних засобів, яка допомагає дитині адаптуватись у соціумі. Альтернативна та допоміжна комунікація може застосовуватись при порушеннях слуху, дизартрії, розумовій відсталості, аутизмі, синдромі Дауна, прогресуючих захворюваннях (м’язова дистрофія, множинний склероз), при тимчасових обмеженнях мовлення.

Одним із ефективних способів, який дозволяє задовільнити потребу не мовленнєвої дитини у спілкуванні є метод піктограм.

Піктограми  (картинки-символи) відносяться до невербальних засобів спілкування, але можуть використовуватися  в наступних якостях:

 • як засіб тимчасового спілкування, коли дитина ще не говорить, але у перспективі може оволодіти звуковим мовленням;
 • як засіб постійного спілкування, для дитини нездатної в майбутньому розмовляти ;
 • як засіб полегшуючий розвиток спілкування, мовлення, когнітивних функцій(символізація, формування елементарних уявлень і понять);
 • як підготовчий етап до засвоєння письма і читання у дитини з проблемами розвитку.

У нашому Центрі, працюючи з малюками, що мають інтелектуальні порушення  ми теж використовуємо картинки-символи. Хочу відмітити, що використання піктограм дає позитивні результати у розвитку мовлення та соціалізації  дитини із інтелектуальними порушеннями.

Ми проводимо роботу за наступними етапими:

1.    Ознайомлення дитини зі знаком-символом і уточнення його розуміння.

 • Ознайомлення дитини із знаком-символом.
 • Ідентифікація символу (показуємо дитині піктограми, пропонуємо пізнати їх і співвіднести з реальним предметом чи його реалістичним зображенням на картині).
 • Вибір потрібної піктограми з ряду інших (з декількох піктограм дитина повинна вибрати ту, яку назвав дорослий).
 • Вибір такої ж піктограми серед певної безлічі інших.

 З моєї практики роботи, вважаю доцільним спочатку давати піктограми, що позначають іменники, а потім дієслова. Також, деяким дітям доцільно, на мою думку, підключати елементи методики глобального читання.

 • Конструювання фрази з допомогою піктограм (дитина вибирає і показує піктограми в тій послідовності, в якій вимовляються слова, щоб отримати потрібну фразу)

 

2.    2. Алгоритм встановлення зв’язку між зображеннями предметів та їх функцій.

 • Скласти з піктограм пару (пропонуємо дитині з’єднати стрілкою піктограму, яка зображає предмет, з піктограмою, яка зображає дію з цим предметом: напр., машинка – гратися; печиво – їсти; або показати дитині дію і попросити з’єднати з предметом: слухати – вуха; пити – сік ).
 • Вибрати ті, які відносяться до однієї тематичної групи.
 • Диференціювати зайву піктограму.
 • Знайти і виправити помилку у фразі (з декількох піктограм вибрати потрібну).

 

3.    3. Послідовність логічного конструювання фрази шляхом самостійного вибору необхідного символу.

 • Скласти з піктограм виголошену дорослим фразу.
 • Підібрати групу піктограм за заданою ознакою.
 • Скласти логічні ланцюжки.

 

    Подалі метод візуальної підтримки  та паралельно метод глобального читання я використовую для навчання дітей переказу та навчаючи дітей ставити запитання, що в майбутньому уможливить покращення функції комунікації та соціалізації малюка.

Ще одним засобом альтернативного спілкування є методика PECS (picture exchange communication system – система спілкування з допомогою обміну картинок) – полягає у тому, що попередньо роблять фотографії або малюнки найнеобхідніших/найулюбленіших предметів побуту дитини (для прикладу, її кубиків, банана, горнятка з питтям і т.п.), а тоді у відповідний момент дитині пропонують вибрати картку й відразу ж дають те, що вона вибрала. У такий спосіб дитину заохочують до вибору й подання дорослим картинок-зображень того, що дитина бажає. Одночасно це супроводжується вербальним називанням предмета. З часом кількість картинок може збільшуватися, та в міру того, як розвиватиметься власне мова, від використання картинок поступово переходять до вербальних взаємодій.

Найчастіше цей метод застосовують для навчання людей, які страждають від важких комунікативних порушень. Візуальні розклади є способом поліпшити сприйняття мови.

Мова жестів

Є багато різновидів жестової мови. Тотальною комунікацією є поєднання мови з жестами. Той, хто користується цим способом альтернативної комунікації, фактично опановує мову, що поєднує 2 модальності. Сенс окремих слів виділяється яскраво, і людина добре розуміє, про що йдеться.

Жести широко використовуються в середовищі людей з порушеннями слуху. Для роботи з дітьми, які мають особливі комунікативні потреби, в деяких країнах використовуюся жести відповідної національної жестової мови глухих. При цьому спочатку максимально використовуються прості жести, доступні для розуміння без спеціальної підготовки. Поступово дитина засвоює жести, необхідні їй у повсякденному житті: «Хочу ...», «Дай ...», «Підемо туди» тощо. Розширюється жестовий словник дитини за мірою зростання її потреб у спілкуванні. Переваги використання жестів полягають в тому, що для цього не потрібно додаткового обладнання. Недоліками можна вважати незрозумілість багатьох «штучних» жестів (маються на увазі жести мови глухих) для сторонніх осіб та відсутність системи підготовки педагогів для такої роботи з дітьми. Зазначимо також, що жести мало придатні для дітей з порушеною координацією рухів та погано розвинутою дрібною моторикою.